CB certificate IEC60950-1 (ed.2) Class I 45~72W

Home > Products > SAFETY LICENSES CERTIFICATES > CB certificate IEC60950-1 (ed.2) Class I 45~72W

CB certificate IEC60950-1 (ed.2) Class I 45~72W
Model :
CB certificate NO62444 45~72W

 Standard EN60950-1: 2006+A11 2009 , CB test report No. i64591 date 2011-02-16