CB certificate IEC60950-1: 2006 Class II 15~24W wall mount

Home > Products > SAFETY LICENSES CERTIFICATES > CB certificate IEC60950-1: 2006 Class II 15~24W wall mount

CB certificate IEC60950-1: 2006 Class II 15~24W wall mount
Model :
CB certificate 026687 15~24W

 Standard EN60950-1:2006, report no. 11016368 001